main navigation

novosti

ticker


content

18.615,1 MWh - Novi rekord dnevne količine trgovine i 1.040,9 MWh novi satni rekord

Na aukciji održanoj 07.02.2021 SEEPEX je ostvario najveću dnevnu količinu trgovine koja iznosi 18.615,1 MWh. Takodje na ovoj aukciji SEEPEX je ostvario najveću satnu količinu trgovine koja iznosi 1.040,9 MWh u 8. satu.


to the top