main navigation

novosti

ticker


content

976,8 MWh - Novi satni rekord trgovine

Na aukciji održanoj 06.01.2021 SEEPEX je ostvario u 6. satu najveću satnu količinu trgovine koja iznosi 976,8 MWh.


to the top