main navigation

novosti

ticker


content

SEEPEX na konferenciji ETC SEE 2021 u Pragu

ETC SEE kao jedna od najznačajnijih konferencija koja pokriva sve pravce razvoja na tržištima koja se bave električnom energijom i gasom, nadzorom tržišta i obnovljivim izvorima energije,  održana je u Pragu u periodu 20-21.10.2021..

Ovogodišnji događaj bio je osmišljen da učesnicima omogući razmenu iskustava sa kolegama iz evropskih berzi, formiranje partnerstava i klasični networking. SEEPEX je imao sopstveni, jako posećeni izložbeni štand na kome je ostvareno nekoliko bitnih kontakata sa potencijalnim novim članovima. Rezultati se očekuju tokom sledeće godine.

 

 


to the top