main navigation

O nama Nadzorni odbor

ticker


content

Nadzorni odbor

Srđan Subotić

Član nadzornog odbora

Sektor za međunarodne i regulatorne odnose

 


 
Jean-François Conil-Lacoste
Član Nadzornog odbora
Predsednik Upravnog odbora i Izvršni direktor  EPEX SPOT-a

 


 

 

Aleksandar Rosić

Član Nadzornog odbora

Sektor za kvalitet – Rukovodioc sektora za kvalitet


to the top