main navigation

O nama O akcionarima

ticker


content

O akcionarima

JP EMS

JP EMS je javno preduzeće u potpunom vlasništvu države Srbije , sa sedištem u ulici Kneza Miloša br.11 , Beograd , Republika Srbija.Osnovna delatnost je da osigura siguran I pouzdan prenos električne energije, efikasno upravljanje prenosnim sistemom povezanog sa elektroenergetskim sistemima drugih zemalja, optimalan I održiv razvoj prenosnog Sistema u cilju zadovoljenja potreba korisnika I društva u celini , obezbeđivanje funkcionisanja I razvoja tržišta električne energije u Srbiji I njegovo integrisanje u regionalno I evropsko tržište električne energije.JP EMS je savremeno koncipirana kompanija koja odgovorno I efikasno obavlja funkcije operatora prenosnog Sistema I tržišta električne energije u Srbiji kao delatnosti od opšteg interesa,unapređujući svoje poslovanje u cilju dostizanja najviših standard uz primenu principa održivog razvoja I visoke društvene odgovornosti.

EPEX SPOT

EPEX SPOT predstavlja organizovano tržište električne energije za spot tržišta električne energije u srcu Evrope. Epex pokriva Francusku,Nemačku,Austriju I Švajcarsku. Zajedno, ove zemlje broje više od jedne trećine potrošnje Evropske potrošnje električne energije.

Kompanija sa sedištem u Parizu , sa kancelarijama u Lajpcigu, Bernu I Beču osnovana je 2008 spajanjem tržišnih aktivnosti berzi električne energije Powernext SA iz Francuske I EEX AG iz Nemačke. Glavni cilj EPEX SPOT-a je dalja integracija energetskih tržišta u Evropi. Pokretači kompanije su njeno Dan-unapred I Unutar-dnevno tržište. EPEX SPOT je 100% vlasnik APX Group, operator spot tržišta u Ujedinjenom Kraljevstvu, Holandiji I Belgiji. 


to the top