main navigation

O nama O SEEPEX-u

ticker


content

O SEEPEX-u

SEEPEX a.d. Beograd je licencirani operator za organizovano tržište električne energije koji je formiran na bazi partnerstva između A.D. EMS i EPEX SPOT-a kao akcionarsko društvo. SEEPEX će upravljati organizovanim tržištem, sa standardizovanim proizvodima i isporukom unutar dan-unapred vremenskog okvira sa ciljem da obezbedi ove produkte za trgovanje u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope, gde je to moguće.

Uloga i funkcije SEEPEX-a

SEEPEX će organizovati tržište koje je opciono, anonimno i dostupno svim kompanijama koje zadovoljavaju zahteve za prijem. Cilj SEEPEX-a je da obezbedi transparentan i pouzdan mehanizam formiranja veleprodajne cene tržišta električne energije putem poklapanja ponude i potražnje po fer i transparentnoj ceni i omogućiće da sve transakcije zaključene na SEEPEX budu isporučene i plaćene.

SEEPEX obezbeđuje mesto za trgovinu gde učesnici šalju svoje ponude za kupovinu ili prodaju električne energije u predodređenim oblastima isporuke. Njegova uloga se sastoji od uklapanja tih ponuda na transparentan način, shodno javnim tržišnim pravilima koja između ostalog opisuju prioritete i algoritme koji se koriste za uklapanje ponuda.


to the top