main navigation

Postani učesnik Pristup učesnika organizovanog tržišta

ticker


content

Kako postati član SEEPEX-a

Kontaktirajte nas (membership@seepex-spot.rs)
Pronadjite kliring banku i postanite balansno odgovorna strana ili prenesite svoju balansnu odgovornost na već postojeći ugovor
Popunite "upoznaj svog učesnika" upitnik (KYC) i obezbedite prateća dokumenta SEEPEX-u i ECC-u
Proverite dokumenta za prijem; Položite ispit za trgovanje(za nesertifikovane razmene na SEEPEX-spotu); Odobrenje od SEEPEX-a i ECC-a
Tehnička podešavanja od ECC--a 
Tehnička podešavanja pristupa sistemu za trgovinu
Član berze je spreman za početak trgovine

to the top