main navigation

Postani učesnik Trening i sertifikacija

ticker


content

Trening i sertifikacija

Trgovci na Berzi moraju biti profesionalno kvalifikoviani kako bi trgovali na SEEPEX. Sertifikat se dobija nakon uspešnog završetka SEEPEX ispita.


Trening kao i SEEPEX ispit mogu se odraditi u SEEPEX prostorijama u Beogradu.

Treba uzeti u obzir da su trening sesije i ispit na SEEPEX otvoreni isključivo za SEEPEX članove i kompanije koje su u procesu pristupa. Jedan sertifikat po kompaniji je besplatan, a svaki sledeći naplaćuje se 200€.


Za registraciju za trening i ispit, kontaktirajte nas na info@seepex-spot.rs


to the top