main navigation

Proizvodi Dan unapred aukcije

ticker


content

Dan unapred aukcije sa isporukom na teritoriji Srbije

Veličina
Minimalno povećanje količine je 0.1 MW.

Korak
Minimalno povećanje cene je EUR 0.1 po MWh.

Predmet
Električna energija koja se isporučuje sledećeg dana u 24 časovnim intervalima.

Specijalni slučaj:
Kompletan 25 časovni Excel šablon je potreban kada je sat podešen na zimsko vreme. Sati 3 i 3X mogu sadržati različite vrednosti. Kada se vreme prebaci na letnje vreme sistem automatski briše sve kvantitete viška za sat 3 (npr. 2.00 do 3:00).

Mesto Isporuke
Isporuka se vrši unutar Srpskog prenosnog sistema kojim upravlja EMS.

Vreme Aukcije:
24 časa dnevno počev od četrdeset pet dana pre Dana Isporuke, 7 dana nedeljno, cele godine, uključujući zakonom definisane praznike

Zatvaranje Knjige Ponuda Svakodnevno u 11:00 .

Vreme Objave
Rezultati aukcije se objavljuje čim su dostupni od 11:10.

Tipovi ponuda


Pojedinačni sati
Ponude sadrže do 256 cena/kvantitet kombinacije za svaki sat narednog dana. Cene moraju biti između 0.0 €/MWh i 4000 €/MWh. 254 cene nisu obavezno iste za svaki sat. Količina – bilo pozitivna, negativna ili jednaka nuli – mora biti unešena u cenovnim granicama. Cenovno neelastične ponude se šalju stavljanjem iste količine na istim cenovnim granicama.

Blokovi

Blok nalozi se koriste tako što se povezuje više sati po principu sve ili ništa, što znači da je ponuda prošla za sve sate ili je kompletno odbijena. Blok nalozi takođe imaju niži stepen prioriteta u poređenju sa satnim ponudama.Moguće je unositi različite količine za svaki sat bloka. Blok nalog je izvršen samo za ukupnu količinu. Blok nalog je izvršen ili ne poređenjem cene (ponuđene za blok) sa odnosom količine i ponderisane cene za uspostavljene tržišne cene poravnanja  koje se odnose na sate koji su sadržani u bloku.

Standardni Blok nalozi:

 • Blok Baseload koji pokriva sate od 1 do 24
 • Blok Peakload 1 koji pokriva sate od 9 do 20
 • Blok Off-peak 1 koji pokriva sate od 1 do 8
 • Blok Off-peak 2 koji pokriva sate od 21 do 24
 • Blok Off-peak koji pokriva sate od 1 do 8 i 21 do 24
 • Blok Middle-night koji pokriva sate od1 do 4
 • Blok Night koji pokriva sate od 1 do 6
 • Blok Early morning koji pokriva sate od 5 do 8
 • Blok Morning koji pokriva sate od 7 do 10
 • Blok Late morning koji pokriva sate od 9 do 12
 • Blok Business koji pokriva sate od 9 do 16
 • Blok High noon koji pokriva sate od 11 do 14
 • Blok Early afternoon koji pokriva sate od 13 do 16
 • Blok Afternoon koji pokriva sate od 15 do 18
 • Blok Rush hour koji pokriva sate od 17 do 20
 • Blok Evening koji pokriva sate od 19 do 24

 

Blokovi definisani od strane korisnika

Učesnici u trgovini imaju mogućnost da podnesu blokove koje će sami definisati, tako što će povezati više sati po svom izboru.

 

Opšti uslovi

Učesnici imaju mogućnost da unesu maksimum 10 Blok naloga po portfoliju za dan isporuke. Maksimalna količina za Blok nalog iznosi 30 MW.


to the top