main navigation

Tržišne informacije Ponude tržišnih informacija

ticker


content

Ponude tržišnih informacija

   

Cena(€)

     

SEEPEX paket informacija sa dan-unapred aukcija za prethodnu godinu

(Satne cene i količine u xls formatu)

         

300

 

 

   

SEEPEX paket informacija sa dan-unapred aukcija od februara 2016. godine do danas

(Satne cene i količine u xls formatu)

 

200/godina

 

 

   

SEEPEX paket informacija sa dan-unapred aukcija na dnevnom nivou

(Satne cene i količine u csv formatu, FTP pristup podacima)

 

1000

 

 

      

 

Agregirana kriva + SEEPEX paket informacija sa dan-unapred aukcija na dnevnom nivou

(Satne cene i količine u csv formatu, satni podaci za agregiranu krivu u xml formatu, FTP pristup podacima)

 

1500

 

 


to the top